Weblinks

Enkele websites gewijd aan het leven en werken van Titus Brandsma zijn:

 handR3 Titus Brandsma Instituut
 handR3

Karmelieten in Nederland

 handR3

Kamp Amersfoort

 handR3

Titus Brandsma Memorial

 handR3

Kerk van de Friezen in Rome  (Titus Brandsma zaal )

 handR3

Stichting Archief- en documentatiecentrum R.K. Friesland

 handR3 Museumgids Nederland
handR3 Beeldfiguren van het christendom

Deze  rubriek is een selectie van links waarvan wij denken dat ze interessant zijn.
Hebt u een interessante link voor het museum ?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier