Lezing over het menselijk gelaat in spiritualiteit en architectuur


stervanverlossingRosenzweigs relatie tussen de Davidsster, het menselijk en het Goddelijk gelaat

Op woensdag 16 september 2009 biedt ds. Alex van Ligten, predikant te Sneek, een diepere doorkijk op het pluriforme en breed oecumenische culturele klimaat van het Interbellum, de periode waarin vele Friese katholieke en gereformeerde kerkgebouwen tot stand  kwamen. Hij doet dat aan de hand van Der Stern der Erlösung (De ster van de Verlossing), het fenomenale werk van de Duitse joodse filosoof Franz Rosenzweig (1886-1929). Hoogtepunt van Rosenzweigs filosofie is de relatie tussen de Davidsster en het menselijk gezicht en het Goddelijk gelaat.
Van Ligten zal tevens toelichten op welke manier Rosenzweig grote invloed heeft uitgeoefend op de westerse filosofie (o.a. Emmanuel Levinas). De lezing wordt voorafgegaan door een beeldpresentatie over de symboliek van de Davidsster in relatie tot het menselijk gelaat, zoals die naar voren komt in de spiritualiteit, kunst en architectuur van het klooster Beuron en de Franse architect Dom Bellot. Het zoeken naar het ‘ideale gezicht’ vervulde in het nationaal-socialistische Duitsland een rol bij de ideeën over de edelgermaan en Übermensch.
Ds. Alex van Ligten (1947) geldt in Nederland als dé Rosenzweig-expert bij uitstek. Hij publiceerde in 2000 een omvangrijk werk over Rosenzweig, Wegwijzer voor de Bijbel (1996),over het oudtestamentische boek Richteren, maar was verder ook betrokken bij de Friese vertaling van de vier evangelies. Naast zijn werk in de PKN-gemeente Sneek preekt Van Ligten regelmatig voor de Amsterdamse Studentenekklesia.
De lezing vindt plaats in het kader van de expositie Huizen van Licht en Steen in het Titus Brandsma Museum (tot 14 november 2009). Op vrijdag 16 oktober demonstreert Pieter D. Torensma, schilder te Húns, De Grote Geometer. Chaos en orde in de natuur (met beelden).
Algemene gegevens
De lezing vindt plaats op woensdag 16 september a.s. in de Parochiezaal, Grote Dijlakker 9,

8701 KV Bolsward. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,-.