Anbi gegevens

Naam: Stichting Titus Brandsma Museum
RSIN of fiscaalnummer:   
80.52.846.79
Contactgegevens:

Grote Dijlakker 11, 8701 KV Bolsward.
Tel.:0515-581799 bgg:0515-580153

IBAN rekeningnummer: NL91 RABO 0308724682
Bestuurssamenstelling: Mevr. drs. H.G. Joustra, Direkteur
  Dhr. S.A.M. de Ree, voorzitter
  Mevr. J. Hettinga-Bergsma, secretaris
  Dhr. J. Brouwer, penningmeester
  Dhr .S.S.M. Huitema
  Dhr. G. Kist
  Dhr.  B. Kortendijk
   
Beleidsplan: zie handR3 PDF
Beloningsbeleid: Zowel bestuur als directie zijn
onbezoldigd.
Doelstelling: vervat in beleidsplan
Verslag van de uitgevoerde
activiteiten:
volgt
FinanciĆ«le verantwoording: zie  handR3 menu Nieuwsbrieven