Anbi gegevens

Anbi gegevens

Naam: Stichting Titus Brandsma Museum
RSIN of fiscaalnummer:   
80.52.846.79
   
Contactgegevens:

Grote Dijlakker 11, 8701 KV Bolsward.
Tel.:0515-581799 bgg:0515-580153

 IBAN rekeningnummer  NL91 RABO 0308724682
Bestuurssamenstelling : mevr. drs. H.G. Joustra, Direkteur
  Dhr. S.A.M. de Ree, voorzitter
  Mevr.J.Hettinga-Bergsma, secretaris
  Dhr.J.Brouwer, penningmeester
  Dhr .S.S.M. Huitema
  Dhr.G.Kist
  Dhr. R. Vugts
   
Beleidsplan: zie handR3 PDF
Beloningsbeleid: Zowel bestuur als directie zijn onbezoldigd.
Doelstelling: vervat in beleidsplan
Verslag van de uitgevoerde activiteiten: volgt
Financiële verantwoording: zie  handR3 menu Nieuwsbrieven