Home

Het museum is vrijdagavond 26 januari van 19-22 uur vrij toegankelijk 
in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Ali Huitema zal dan het verhaal vertellen :
'De Icoon van Titus Brandsma'.

 

 

 

 

Tentoonstelling

In het spoor van Titus
Van God niet verlaten

 

 

Het Titus Brandsma Museum te Bolsward stelt pater karmeliet Titus Brandsma (1881 - 1942) centraal:
zijn leven, zijn verzet ( voor en tijdens de tweede oorlog)
tegen de nationaalsocialistische vijand,
zijn martelaarschap (dit jaar precies 75 jaar geleden) en zijn betekenis voor geloof
en wereldbeschouwing tot in onze huidige tijd. Als aanvulling op de succesvolle en thans
geprolongeerde wisseltentoonstelling
in het spoor van Titus, presenteert het Titus Brandsma Museum
in 2017 het nieuwe museale project: 'Van God niet verlaten, (stille) getuigen'